O spolku Činnost Členové
Novinky Kontakty Úvodní stránka
 
 

O spolku

   Spolek pro popularizaci jižních Čech byl založen v roce 2000. Jeho cílem je zvýšit povědomí o výjimečnosti a zajímavosti jihočeského regionu pro jeho obyvatele i pro návštěvníky. Je sdružením osob, které mají blízký vztah k jižním Čechám, zajímají se o historii a zeměpis kraje a chtějí pro jeho rozvoj něco dělat.

   Spolek se ve své činnosti zaměřuje na poznávání oblasti odpovídající přibližně bývalému jihočeskému kraji (zhruba území mezi Sušicí a Dačicemi od západu na východ a od jižních státních hranic k Táboru).
Členové průběžně mapují historické, kulturní, technické a přírodní zajímavosti regionu a zpracovávají textovou a fotografickou dokumentaci o jejich existenci, stavu a využití.

Kromě toho se mnozí členové spolku samostatně věnují vlastivědné činnosti, publikují apod. a jejich aktivity se tak prolínají s náplní práce spolku a doplňují ji.


Stanovy spolku